แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อ.เมือง,อ.บ้านไร่,อ.หนองฉาง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 15.06 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1417 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย