การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล (ที่ อน 0037.3/ว 14245)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2223 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย