โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2553 เวลา 13.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2682 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
บัญชีรายชื่อ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย