มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 /2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 13.59 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 476 ท่าน