มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 16.53 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 287 ท่าน