มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 11.06 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 229 ท่าน