มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 10.17 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 139 ท่าน