หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านไร่   จ้างโครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ซอยอนุบาลสีฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหอถังประปาหมู่บ้านขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมภูมิปัญญานำสู่การประกอบอาชีพ กิจกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกไม้ไผ่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.สะแกกรัง   จ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมภูมิปัญญานำสู่การประกอบอาชีพ (กิจกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกไม้ไผ่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.เนินแจง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๙๕๖ อน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.เนินแจง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,027
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550