หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ทุ่งนางาม   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน 80-6052 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2564
ทต.เขาบางแกรก   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าเลา - ฝายป่าบัว ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 26 ต.ค. 2564
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.ระบำ   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลระบำ เดือนตุลาคม 2564 และนมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 27 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.หนองกลางดง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกกไม้แดง (สายทางเข้าบ้านนายสุเทพ พันธุ์สิงห์) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 26 ต.ค. 2564
อบต.ไผ่เขียว   จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 26 ต.ค. 2564
อบต.ไผ่เขียว   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม 26 ต.ค. 2564
อบต.ไผ่เขียว   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา (สายทางบ้านดอนตาเสา-บ้านหนองโพรงเข้) 26 ต.ค. 2564
อบต.ไผ่เขียว   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ (สายทางกลุ่มบ้านหมู่นอก) 26 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,500
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550