หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]ซื้อแผ่นตรวจไขมันเพื่อใช้ประกอบโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]จ้างป้ายไวนิล ขนาด 1.20 มx2.40 ม. โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตฺิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบก446 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 676
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550