หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำจุดบริการล้างมือ และเดินท่อน้ำพร้อมติดตั้งฝักบัวภายในห้องน้ำอาคารพักฟื้นผู้สูงอายุ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านหนองสะเดา - บ้านทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว [ 2 ส.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ [ 2 ส.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำล้นสระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ [ 2 ส.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเพชรเจริญ [ 2 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,178
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550