หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำปี หมู่ที่ ๓ บ้านนาตาโพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสิงหาร หมู่ที่ ๓ บ้านนาตาโพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ชนิดถุง รสจืด สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องออกกำลังกาย (ดัมเบล) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรัผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 684
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550