ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 11 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562423,074626,3401,553,036342,364370,390322,992311,598359,889358,105398,105298,40791,0305,455,330
2561192,283211,784270,029284,238297,018319,854312,109339,790519,333783,945892,352832,6275,255,362
2560161,037188,789320,428285,204272,730453,522372,588274,379191,411202,739237,816190,5303,151,173
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -13,861,865
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2550
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี