ข้อระเบียบการต่ออายุบัตรคนพิการ(ใหม่ล่าสุด)
 

            ได้ข่าวว่าการต่ออายุบัตรคนพิการต่อไปนี้ ต้องทำการขอใบรับรองแพทย์ใหม่ เลยจะขอคำชี้แจงที่เป็นลายลักษรณ์อักษรหรือระเบียบฯ ที่เป็นทางการ เพื่อใช้ชี้แจงให้สมาชิกหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประชาสัมพันธืให้กับลูกบ้านทราบในการต่ออายุบัตรคนพิการ ต่อไป

เขียนโดย   คุณ ผช.จนท.พัฒนาชุมชน

วันที่ 15 พ.ค. 2556 เวลา 11.19 น. [ IP : 182.53.106.110 ]  
 

ใช่เลย  ยกเว้นพิการเชิงประจักษ์เห็นชัดเจน เพราะว่ามีการเพิ่มประเภทความพิการเข้ามาตามพรบ.คนพิการปี ๕๐แก้ไขเพิ่มเติมปี ๕๖


เขียนโดย   คุณ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทกำแพงเพชร

วันที่ 27 พ.ค. 2556 เวลา 17.45 น. [ IP : 171.4.94.124 ]  
 

การต่อบัตร  ต้องติกต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พ.ม.
เบอร์ติดต่อ 056-571-492

เขียนโดย   คุณ เลขานุการ ก.จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 14.42 น. [ IP : 182.53.100.66 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]