อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับโอนนายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนศึกษา
 

  อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  รับโอนนายช่างโยธา  ติดต่อ  081-3889769          และเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนศึกษา       074-375253  

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 13.12 น. [ IP : 182.53.182.133 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]