เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ในปี พ.ศ. 2556 ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือเฉพาะ อปท.ในจังหวัดอุทัยธานี ได้หรือไม่ อย่างไรครับ

เขียนโดย   คุณ อบต.บ้านไกล

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 เวลา 14.11 น. [ IP : 182.53.101.117 ]  
 

ปี 2556 ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุกเบกษานะครับ มีแต่ของปี 2555 ลองเขาไปดูในราชกิจจานุเบกษาอีกทีนะครับ

เขียนโดย   คุณ งานการเจ้าหน้าที่

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 เวลา 15.38 น. [ IP : 1.179.172.29 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]