พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานในพิธีแสดงเจตนารมณ์เป็นคนดีศรีอุทัยสู่ความปรองดองสมานฉันท์เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง เมื่อวันที่17 มิถุนายน2557 ณ.วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 11.08 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 460 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย