อบต.เกาะเทโพ วันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 1 


อบต.เกาะเทโพ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองอุทัยธานี [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 4 
      
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.อุทัยธานี อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมรดน้ำขอพ [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 47 


ท้องถิ่นจังหวัดและข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ.จวนผู [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 38 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีและคณะร่วมงาน สุขสันต์วันครอบครัว [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 46 
 
 
ขอเชิญประชุม [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 96  
แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 4 เม.ย. 2557 ] อ่าน 137 
ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 2 เม.ย. 2557 ] อ่าน 121 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 3  
การจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 10  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 64  
เร่งรัดการรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 43  
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ชอง อปท. (ด่วนที่สุด) [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 35  
ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 21  
มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว [ 11 เม.ย. 2557 ] อ่าน 23  
 
 
   
   
 


 


 
 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม " ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น " [ 5 ก.ค. 2556 ] อ่าน 2,195 
แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนตุลาคม2555-พฤษภาคม2556 [ 23 พ.ค. 2556 ] อ่าน 1,962 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม [ 28 ก.พ. 2556 ] อ่าน 2,304 
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาต้องการย้าย (17 เม.ย. 2557) อ่าน 5  ตอบ 0  
นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (9 เม.ย. 2557) อ่าน 91  ตอบ 3  
ทำไม ตำแหน่งพัสดุสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งอื่นกันหมด (8 เม.ย. 2557) อ่าน 6,063  ตอบ 44  
อบต.เกาะเทโพ วันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ [ 17 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 1  
อบต.เกาะเทโพ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองอุทัยธานี [ 17 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 4  
อบต.เมืองการุ้ง โครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 8  
ทต.พลวงสองนาง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ [ 11 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 17  
สถ.จ.อุทัยธานี ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมรดน้ำขอพรท้องถิ่นจังหวัด ณ.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อวันที่10 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 47  
สถ.จ.อุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดและข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่10 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 38  
อบต.หนองยายดา อบต.หนองยายดา ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จาก พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๗๓ จ.อุทัยธานี [ 11 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 8  
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง/ฝายน้ำล้น/ฝายกั้นน้ำ จำนวน 4 โครงการ [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 13
อบต.หนองกระทุ่ม [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 17
อบต.เกาะเทโพ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 8 [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 17
อบต.ระบำ โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการทำปุ๋ยชีวภาพ [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 15
สถ.จ.อุทัยธานี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีและคณะร่วมงาน สุขสันต์วันครอบครัว สถ. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่9 เมษายน 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 46
อบต.ระบำ การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 29
สถ.จ.อุทัยธานี งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช [ 8 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 30
ทต.หาดทนง [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 31
สถ.จ.อุทัยธานี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เดินทางมารายงานตัว ณ.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี วันที่31 มีนาคม 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 168
สถ.จ.อุทัยธานี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิรัตน์ ทำนุราศรีี ตรวจราชการ อบต.เกาะเทโพ [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 78
อบต.วังหิน งานบัณทิตน้อย ปี 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 48
อบต.เกาะเทโพ ต้อนรับนักปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติ ในการแข่งขันปั่นจักยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2014 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 29
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์ กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 2 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 19
 
     
 
เห็ดโคน สินค้าจากธรรมชาติ
เตาเผาถ่าน และเตาปิ้งย่างประสิทธิภาพสูง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]