เลือกหมวดหนังสือ :
 
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2557 ]    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม [ 16 ต.ค. 2557 ]    
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]    
 
สำรวจการล้างข้อมูลระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]    
 
การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [ 16 ต.ค. 2557 ]    
 
นิติกรรมที่ดิน [ 16 ต.ค. 2557 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [448]