เลือกหมวดหนังสือ :
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ถ่ายโอนบุคลากร) ไตรมาสที่ 2 [ 27 ม.ค. 2558 ]    
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2558 ]    
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]    
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]    
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]    
 
การจัดกิจกรรมในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2558 [ 26 ม.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [486]