เลือกหมวดหนังสือ :
 
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (ด่วนที่สุด) [ 18 ธ.ค. 2557 ]    
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ และภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ย.57 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2557 ]  
 
แจ้งการโอนภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]  
 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่าย [ 11 ธ.ค. 2557 ]  
 
แบบสำรวจข้อมูลค่าครองชีพชั่วคราว (แบบที่ 1 - 5) ให้ส่งจังหวัดภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]  
 
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [470]