ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ลงวันที่ 30 มิ.ย.2549
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2554 เวลา 12.21 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1786 ท่าน