การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2554 เวลา 13.28 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1212 ท่าน