ดาวน์โหลดเพื่อกรอกแบบ 1 -10
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอบ้านไร่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 16.55 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 311 ท่าน