การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 11.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 70 ท่าน