แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 (ด่วนมาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 14.19 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 610 ท่าน