กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด้กนักเรียน เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 12.07 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 203 ท่าน