มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 09.48 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 443 ท่าน