การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 16.39 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 348 ท่าน