ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรม การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 11.23 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 167 ท่าน