มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 18.25 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 288 ท่าน