การปรับเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำ
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 16.08 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1992 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย