การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2554 เวลา 11.10 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1267 ท่าน