แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา , การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผนดินถล่ม , การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" และการรายงานผลก
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2554 เวลา 11.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2116 ท่าน