การปรับอัตราเงินเดือน
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 15.01 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 4574 ท่าน

มท 0809.3/ว986
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย