การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 ( เดือนม.ค.-มี.ค.59)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 12.53 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 640 ท่าน