การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2559 เวลา 09.29 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 2034 ท่าน