แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2559 เวลา 12.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 563 ท่าน