แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา 14.33 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 913 ท่าน