แนวทางการปรับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา 14.28 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 521 ท่าน