ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา 14.24 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 594 ท่าน