ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 11.58 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา 10.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 493 ท่าน