แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เดือน ม.ค.59
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 15.32 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 229 ท่าน