การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ.สว่าง ลานสัก ทัพทัน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 14.29 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 496 ท่าน