การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท่้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 10.26 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 621 ท่าน