ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ต่อ)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 16.13 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 886 ท่าน