ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 16.07 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 916 ท่าน