การโอนจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.59
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2559 เวลา 14.22 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 294 ท่าน