เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๓ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 11.25 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1735 ท่าน