การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2557 เวลา 13.02 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 570 ท่าน