ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๒๗)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2557 เวลา 12.13 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 318 ท่าน