แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 09.34 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 1080 ท่าน