แจ้งการเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2557
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 10.36 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 383 ท่าน